PRIVATLIVSPOLITIK

TAKROCK.DK

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordanRoyal Unibrew A/S (“Royal Unibrew” eller ”vi”) indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside www.royalbeer.dk/takrock samt anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder på hjemmesiden.

 

Royal Unibrew A/S er dataansvarlig for de personoplysninger, der indsamles og behandles via hjemmesiden.

 

1. INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER

Ved brug af hjemmesiden samt de på hjemmesidentilgængelige tjenester, kan der ske indsamling af personoplysninger om dig. Det vil altid fremgå i forbindelse med afgivelsen af oplysninger, hvorvidt afgivelsen er frivillig eller er nødvendig for gennemførelsen af den ønskede handling.

 

De typer af personoplysninger, som indsamles, kan fx. omfatte:

 

Kontaktoplysninger, herunder navn,e-mailadresse, telefonnummer og lignende identifikationsoplysninger

Fødselsdato

 

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

 

Når du tilmelder dig events

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev

Når du kommunikerer med os

Når du bruger hjemmesidens øvrige funktioner og tjenester

 

2. BRUG AF PERSONOPLYSNINGER, FORMÅL OGBEHANDLINGSGRUNDLAG

Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de services og formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan ogsåbehandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede ellerforpligtede hertil efter lovgivningen.

 

Personoplysninger indsamles og anvendes til følgende formål:

 

Administration og afvikling af events

Fremsendelse af nyhedsbrev eller andet markedsføringsmateriale

Markedsføring generelt

Besvarelse af dine henvendelser

Evaluering og udvikling af produkter og services

Statistik og analyse

Vores grundlag for behandling af dine personoplysninger er primært opfyldelse af anmodninger modtaget fra dig. Vi behandler derudover dine personoplysninger på grundlag af vores legitimeinteresse i at foretage markedsføring, udvikle eksisterende samt nye services og produkter, foretage analyser og statistik af vores kundesegmenter og produkter.

 

Vi gør opmærksom på, at brug af dine personoplysninger til fremsendelse af markedsføringsmateriale kun finder sted, såfremt du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke, medmindre loven giver mulighed for, at vi kan kontakte dig uden, at du afgiver dit samtykke først.

 

Royal Unibrew fører statistik over, hvilke områder af websitet vores brugere besøger samt hvilke produkter, der er brugernes foretrukne. Ved hjælp af de indsamlede data opnås kendskab til brugernes anvendelse af Hjemmesiden. Denne information bruges til at forbedre Hjemmesiden. Vi bruger derudover data om alle vores brugeres navigation for at forstå, hvordan vores brugere som en samlet gruppe anvender Hjemmesiden, og forsøger på denne baggrund at gøre websiden bedre. Vi kan ikke se, hvor du kommer fra eller surfer hen på Internettet, når du forlader vores site. Derudover indsamler vi information om, hvilke produkter vores brugere, som en samlet gruppe, fortrækker. Denne information bruges også til at forbedre websitet.

 

3. DELING AF PERSONOPLYSNINGER

Med henblik på at opfylde ovennævnte formål kan dine personoplysninger blive overladt til tredjeparter, der efter aftale leverer relevante services til Royal Unibrew. Nedenfor er oplistet de specifikke databehandlere, vi anvender:

 

Soundvenue Group A/S

Studiestræde 19, 1. sal

1455 København K

CVR-nr.: 30275837

Tlf.: 70200012

E-mail: creative@soundvenue.com

 

Videregivelse af dine personoplysninger til tredjeparter kan ske, hvis du har givet samtykke hertil. Endvidere kan videregivelse ske, hvis det er nødvendigt for opfyldelse af en aftale, som du er part i.

 

Det kan endvidere under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til retslige myndigheder. Videregivelse kan endvidere ske, hvis det er nødvendigt for at fastlægge eller forsvare retskrav.

I tilfælde af omstrukturering eller helt eller delvist salg af virksomheden vil en eventuel videregivelse i en sådan forbindelse ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for behandling af personoplysninger.

 

4. SLETNING AF PERSONOPLYSNINGER

Dine personoplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere afde ovennævnte formål. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form, eller hvis vi er forpligtet hertil ifølge lovgivningen.

 

5. COOKIES

Vi bruger cookies på vores hjemmeside.

 

Formålene med brug af information, som indsamles gennem cookies er:

At administrere, forbedre og optimere voreshjemmeside og services og din brugeroplevelse, kunde- og brugeranalyser og segmentering for bedre at kunne forstå vores kunder og brugere, og dermed forbedre og tilpasse vores services til kunder og brugere, samt statistiske formål.

 

6. SIKKERHED

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

 

7. DINE RETTIGHEDER

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

 

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Desuden har du ret til at berigtige dine personoplysninger eller bede os om at begrænsebehandlingen af dine personoplysninger.

 

På din skriftlige anmodning vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, med mindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx. hvis behandlingen er nødvendig for at kunne opgøre eller gøre et retskrav gældende, eller hvis deter nødvendigt for indgåelsen af en aftale med dig.

 

Herudover har du i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, som vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt bede os om at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

 

8. TILBAGEKALDELSE AF SAMTYKKE

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os som angivet i punkt 11.

 

9. LINKS TIL ANDRE HJEMMESIDER MV.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har forindsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjepartshjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevantepolitikker.

 

10. ÆNDRINGER AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN

Vi forbeholder os retten til at ændre denneprivatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniskeløsninger, nye eller forbedrede services eller for at forbedre hjemmesiden.

 

11. KONTAKT

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

 

RoyalUnibrew A/S (Denmark)

Faxe Allé 1

4640 Faxe

Tlf.: 56 7715 00

E-mail: contact@royalunibrew.com

 

12. KLAGEADGANG

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du altid kontakte os via e-mail eller telefon som angivet i punkt 11. Du kan også kontakte Datatilsynet, som angivet nedenfor:

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5. Sal

1300 København K

Tlf.: 33 1932 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk